Month Flat Week Day
September 2023
November 2023

Sun. 1 Oct, 2023

K'lee Begbie

Sat. 30 Sep, 2023 10:00 am - Sun. 1 Oct, 2023 5:00 pm

K'lee Begbie 0273988443

Wed. 4 Oct, 2023

Jill Cotter

Wed. 4 Oct, 2023 6:00 pm - Sat. 7 Oct, 2023 3:00 pm

Whanau Holidays Jill Cotter 02108179528

Thu. 5 Oct, 2023

Jill Cotter

Wed. 4 Oct, 2023 6:00 pm - Sat. 7 Oct, 2023 3:00 pm

Whanau Holidays Jill Cotter 02108179528

Fri. 6 Oct, 2023

Jill Cotter

Wed. 4 Oct, 2023 6:00 pm - Sat. 7 Oct, 2023 3:00 pm

Whanau Holidays Jill Cotter 02108179528

Sat. 7 Oct, 2023

Jill Cotter

Wed. 4 Oct, 2023 6:00 pm - Sat. 7 Oct, 2023 3:00 pm

Whanau Holidays Jill Cotter 02108179528

Sun. 8 Oct, 2023

Changing with our Climate

Sun. 8 Oct, 2023 12:00 pm - Wed. 11 Oct, 2023 5:00 pm

Contact R Begbie 0212567002

Mon. 9 Oct, 2023

Changing with our Climate

Sun. 8 Oct, 2023 12:00 pm - Wed. 11 Oct, 2023 5:00 pm

Contact R Begbie 0212567002

Tue. 10 Oct, 2023

Changing with our Climate

Sun. 8 Oct, 2023 12:00 pm - Wed. 11 Oct, 2023 5:00 pm

Contact R Begbie 0212567002

Wed. 11 Oct, 2023

Changing with our Climate

Sun. 8 Oct, 2023 12:00 pm - Wed. 11 Oct, 2023 5:00 pm

Contact R Begbie 0212567002

Fri. 20 Oct, 2023

Ruhi Barton

Fri. 20 Oct, 2023 8:00 am - Mon. 23 Oct, 2023 9:57 am

Sat. 21 Oct, 2023

Ruhi Barton

Fri. 20 Oct, 2023 8:00 am - Mon. 23 Oct, 2023 9:57 am

Sun. 22 Oct, 2023

Ruhi Barton

Fri. 20 Oct, 2023 8:00 am - Mon. 23 Oct, 2023 9:57 am

Mon. 23 Oct, 2023

Ruhi Barton

Fri. 20 Oct, 2023 8:00 am - Mon. 23 Oct, 2023 9:57 am

Fri. 27 Oct, 2023

Pikitū Marae AGM

Fri. 27 Oct, 2023 11:00 am - Sun. 29 Oct, 2023 12:13 am

AGM

Ray & Freya Jones Hura Kowhatu - Hotu Urupā

All day

Contact Kane Jones 021781232

Sat. 28 Oct, 2023

Pikitū Marae AGM

Fri. 27 Oct, 2023 11:00 am - Sun. 29 Oct, 2023 12:13 am

AGM

Sun. 29 Oct, 2023

Pikitū Marae AGM

Fri. 27 Oct, 2023 11:00 am - Sun. 29 Oct, 2023 12:13 am

AGM